Νέα

Ετήσιες Μεταθέσεις στρατιωτικών 2025-Ακύρωση-Αναστολή μετάθεσης με ενδικοφανή προσφυγή

Πριν το καλοκαίρι θα κοινοποιηθούν οι τακτικές, ετήσιες, τοποθετήσεις-μεταθέσεις  Στρατιωτικών. Για τον λόγο αυτό, χρήσιμες είναι οι παρακάτω πληροφορίες για την διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων έτους 2024, ειδικά για όσους μετατίθενται σε τόπο μη προτίμησης ή παραμένουν παρά τη θέλησή τους...
Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Ανυποταξίας

Όσο ποτέ άλλοτε παρατηρείται σήμερα το φαινόμενο να μεταναστεύουν εκατοντάδες  νέοι Έλληνες στο εξωτερικό, αφού η ελπίδα επαγγελματικής αποκατάστασης στην Ελλάδα έχει δυσκολέψει πολύ. Πολλοί από τους νέους «οικονομικούς μετανάστες» μεταναστεύουν πριν καν εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους...
Διαβάστε περισσότερα

ευεργετικά μέτρα και διοικητικές διευκολύνσεις για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων

Δημοσιεύτηκε προσφάτως η νέα Υπουργική Απόφαση (Φ. 454/11/229946 Σ.3662/2023 - ΦΕΚ 3267/Β/17-5-2023), με ευεργετικά μέτρα και διοικητικές διευκολύνσεις για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (υπηρεσίες-ασκήσεις-απαλλαγές), η οποία περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές και παράλληλα συμπληρώνει κενά της...
Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΩΣΗ-ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Σε περίπτωση που η ενδικοφανής προσφυγή του στρατιωτικού κρίθηκε ως αβάσιμη από την Υπηρεσία (Συμβούλιο Μεταθέσεω), το επόμενο δυνητικό βήμα είναι η κατάθεση αίτησης αναστολής κατά της διαταγής μετάθεσης στα Διοικητικά Δικαστήρια.  Στο Διοικητικό Δικαστήριο εξετάζονται ενδελεχώς και...
Διαβάστε περισσότερα

Παράνομη η αναγραφή στο πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης ότι κάποιος απαλλάχθηκε από την υποχρέωση στράτευσης

Στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (απόφαση 2/2022) απευθύνθηκε πολίτης, ο οποίος έλαβε από Στρατολογική Υπηρεσία πιστοποιητικό στο οποίο αναγραφόταν ότι «δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και δεν υπέχει σήμερα καμία στρατιωτική υποχρέωση, επειδή έχει απαλλαχθεί...
Διαβάστε περισσότερα

Στρατολογια-Διευκολύνσεις για στρατευσιμους

Λόγω της πανδημίας και προς διευκόλυνση του κοινού, στον ιστότοπο www.stratologia.gr οι στρατεύσιμοι  μπορούν να υποβάλουν τις κάτωθι αιτήσεις με χρήση των κωδικών στο TAXISnet. Αίτηση κατάταξης ως πρότακτος, Αναβολή για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, Αναβολή για απόκτηση...
Διαβάστε περισσότερα

Διαγραφή και επιστροφή από την Εφορία του προστίμου των 6.000 ΕΥΡΩ (πρόστιμο ανυποταξίας)

Διαγράψτε το πρόστιμο της ανυποταξίας που σας επιβλήθηκε και διεκδικήστε τα χρήματα που έχετε ήδη καταβάλει στην Εφορία για την αποπληρωμή του προστίμου των 6.000 ΕΥΡΩ. Επικοινωνήστε στο 6934 613108 και ενημερωθείτε για την διαδικασία.     
Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΖΥΓΙΟ

....και ζήσαν αυτοί καλά ΄μείς καλύτερα.... όλα τα κλασικά παραμύθια τελειώνουν συνήθως με έναν γάμο. Στην πραγματικότητα, όμως, στη χώρα μας τα διαζύγια αυξάνονται με γοργούς ρυθμούς.  Σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, δυο είναι οι τρόποι έκδοσης του διαζυγίου:  Το συναινετικό...
Διαβάστε περισσότερα

Τρίτεκνοι - Πολύτεκνοι υπηρετούν στον τόπο προτίμησής τους

Σύμφωνα με το νέο σύστημα μεταθέσεων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατιωτικοί με τρία ή περισσότερα τέκνα υπηρετούν στον τόπο προτίμησής τους.  Σημειωτέον ότι, για την Υπηρεσία τρίτεκνος ή πολύτεκνος θεωρείται ο στρατιωτικός που έχει και την γονική μέριμνα, αλλά και την επιμέλεια των τέκνων...
Διαβάστε περισσότερα