Στρατολογια-Διευκολύνσεις για στρατευσιμους

Λόγω της πανδημίας και προς διευκόλυνση του κοινού, στον ιστότοπο www.stratologia.gr οι στρατεύσιμοι  μπορούν να υποβάλουν τις κάτωθι αιτήσεις με χρήση των κωδικών στο TAXISnet.

 1. Αίτηση κατάταξης ως πρότακτος,
 2. Αναβολή για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος,
 3. Αναβολή για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας,
 4. Αναβολή για κοινωνικούς λόγους,
 5. Αναβολή λόγω αδελφού που καλείται για κατάταξη κατά τον ίδιο μήνα,
 6. Αναβολή λόγω σπουδών σε ΙΕΚ – Σχολή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – Εσπερινό λύκειο- Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας ΕΠΑΛ ή ΣΕΚ,
 7. Αναβολή λόγω σπουδών σε Λύκειο – Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας – Γυμνάσιο ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης,
 8. Αναβολή λόγω σπουδών σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή – Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης – Μεταπτυχιακό,
 9. Αναβολή λόγω υπηρετούντος αδελφού,
 10. Αναβολή κατάταξης ως ερευνητής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (CERN),
 11. Αναβολή κατάταξης ως πατέρας δύο ζώντων τέκνων (αφορά αρχική πρόσκληση κλάσης),
 12. Αναβολή ως νοσηλευόμενος,
 13. Αναβολή των κατεχόντων εκτός της ελληνικής και την γερμανική Υπηκοότητα,
 14. Αναβολή ως Μόνιμος Κάτοικος Εξωτερικού,
 15. Αναβολή ως ναυτολογημένος,
 16. Αναβολή ως πολιτογραφηθείς,
 17. Αναβολή ως υποψήφιος σπουδαστής ανωτέρων – ανωτάτων σχολών,
 18. Άρση πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης,
 19. Διακοπή αναβολής κατάταξης για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας,
 20. Διακοπή αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών,
 21. Διακοπή αναβολής κατάταξης ναυτολογημένων,
 22. Διακοπή αναβολής κατάταξης υποψηφίων ανωτέρων – ανωτάτων σχολών,
 23. Διακοπή αναβολής μονίμου κατοίκου εξωτερικού,
 24.  Διακοπή αναβολής κατάταξης ομογενούς,
 25. Διακοπή αναβολής κατάταξης πατέρα δύο ζώντων τέκνων,
 26. Διακοπή αναβολής κατάταξης πολιτογραφηθέντος,
 27. Διακοπή αναβολής κατάταξης υπηρετούντος αδερφού,
 28. Διακοπή αναβολής κατάταξης υπηρετούντος σε τακτικές Ένοπλες Δυνάμεις ξένου κράτους,
 29. Εξαγορά πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης,
 30. Ένταξη σε προηγούμενη ΕΣΣΟ,
 31. Εκτίμηση λόγων ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος,
 32. Κατάθεση οφειλόμενου πιστοποιητικού σπουδών,
 33. Μετατόπιση κατάταξης για λόγους υγείας (πάθηση διάρκειας μέχρι 4 μήνες),
 34. Μεταφορά στη μειωμένη θητεία,
 35. Παραπομπή σε Επιτροπή Απαλλαγών για λόγους υγείας (πάθηση διάρκειας άνω των 4 μηνών),
 36. Προσφυγή κατά απορριπτικού εγγράφου Στρατολογικής Υπηρεσίας.