Πειθαρχικό δίκαιο

Πειθαρχικό δίκαιο στρατιωτικών: 
Σε αντίθεση με τα στρατιωτικά ποινικά αδικήματα του στρατιωτικού ποινικού δικαίου, τα πειθαρχικά παραπτώματα είναι οι πράξεις, που τιμωρούνται με πειθαρχικές ποινές. Στην έννοια της λέξεως «πράξη» περιλαμβάνεται και η παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας.
 
Πειθαρχικό δίκαιο αστυνομικών: 
Η πειθαρχική αντιμετώπιση των αστυνομικών υπάλληλων διέπεται από ειδικό νομοθετικό πλαίσιο, όπως ακριβώς συμβαίνει και με το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο νομοθέτης αντιμετωπίζει το αστυνομικό προσωπικό ως ειδική κατηγορία δημοσίων υπαλλήλων και ως εκ τούτου εξαιρούνται από συνήθεις πειθαρχικές διατάξεις του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα.
 

Επικοινωνήστε στο 6934613108 ή στο hachalis@gmail.com για περισσότερες, εξειδικευμένες, πληροφορίες σχετικά με την πειθαρχική αντιμετώπιση του στρατιωτικού ή αστυνομικού προσωπικού και την εν γένει πειθαρχική διαδικασία.