Πρακτικός Οδηγός Ανυποταξίας

Όσο ποτέ άλλοτε παρατηρείται σήμερα το φαινόμενο να μεταναστεύουν εκατοντάδες  νέοι Έλληνες στο εξωτερικό, αφού η ελπίδα επαγγελματικής αποκατάστασης στην Ελλάδα έχει δυσκολέψει πολύ. Πολλοί από τους νέους «οικονομικούς μετανάστες» μεταναστεύουν πριν καν εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στην Ελλάδα και ως εκ τούτου διαπράττουν το στρατιωτικό αδίκημα της ανυποταξίας, το οποίο έχει τόσο διοικητικές, όσο και ποινικές προεκτάσεις που πρέπει να γνωρίζουν όσοι δεν σκοπεύουν να εκπληρώσουν άμεσα την θητεία τους.

Ι. Το διοικητικό πρόστιμο της  ανυποταξίας:

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που ο νέος έχει πλέον μόνιμη διαμονή στο εξωτερικό και δεν παρουσιαστεί στην προβλεπόμενη ημερομηνία κατάταξης στην στρατιωτική μονάδα όπου υποχρεούται να υπηρετήσει την θητεία του κηρύσσεται «ανυπότακτος εξωτερικού» και συνακολούθως επιβάλλεται από την στρατολογική υπηρεσία ένα πρόστιμο ύψους 6.000 ΕΥΡΩ, το οποίο μάλιστα επιδέχεται προσαύξησης 1% για κάθε μήνα που δεν εξοφλείται.  Όσο παραμένει ανεξόφλητο το πρόστιμο χάνεται και η δυνατότητα λήψης φορολογικής ενημερότητας από την Εφορία.

Η αρμόδια Εφορία, μάλιστα, δύναται να προχωρήσει στην αναγκαστική είσπραξή του, ήτοι στην αναγκαστική κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων του ανυπότακτου, όπως για παράδειγμα κατάσχεση ακινήτων που κατέχει στο όνομά του, αλλά κυρίως τραπεζικών λογαριασμών του.

Σημαντικό είναι να επισημανθεί ότι η ολοσχερής εξόφληση του προστίμου δεν απαλλάσσει από την υποχρέωση για εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας, δηλαδή και να αποπληρώσει ο οφειλέτης το πρόστιμο πρέπει να υπηρετήσει στον ελληνικό στρατό στο άμεσο μέλλον.

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η διαγραφή και ακύρωση του προστίμου λαμβάνει χώρα αναδρομικά, εφόσον ο ανυπότακτος εξωτερικού λάβει μελλοντικά την ιδιότητα του μονίμου κάτοικου εξωτερικού (πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού που χορηγείται από το αρμόδιο ελληνικό Προξενείο), δηλαδή όταν μείνει στο εξωτερικό, αποδεδειγμένα, για πάνω από 7 έτη για βιοποριστικούς λόγους, ή 11 συνεχόμενα έτη διαμονής για οποιαδήποτε αιτία (λ.χ. σπουδές και μετέπειτα εργασία). Στην περίπτωση αυτή το πρόστιμο διαγράφεται με εντολή του εκάστοτε διευθυντή της αρμόδιας στρατολογικής υπηρεσίας και αποστέλλεται ακυρωτικό στην Εφορία που βεβαιώθηκε το πρόστιμο.

Είναι σημαντικό ότι επιτρέπεται η χορήγηση διαβατηρίων στους ανυπότακτους εξωτερικού. Ειρήσθω εν παρόδω,  η κήρυξη υπόχρεου σε στράτευση ως ανυπότακτου «εξωτερικού» και όχι «εσωτερικού» πραγματοποιείται κατόπιν προσκόμισης αποδεικτικών σχετικά με τον τόπο κατοικίας του στην ελληνική Προξενική Αρχή και αποστολή βεβαίωσης κατοικίας στο εξωτερικό στην αρμόδια στρατολογική υπηρεσία, η οποία στη συνέχεια θα προχωρήσει στην έκδοση Πιστοποιητικού Ανυποταξίας στο όνομα του υπόχρεου.

Έτσι, παρέχεται  η δυνατότητα της ελεύθερης παραμονής στην Ελλάδα των ανυπότακτων εξωτερικού, για χρονικό διάστημα 30 ημερών για κάθε ημερολογιακό έτος.

ΙΙ. Το ποινικό αδίκημα της ανυποταξίας:

Όποιος κηρύσσεται ανυπότακτος, σύμφωνα με το νόμο για τη στρατολογία, τιμωρείται και με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών. Στην πράξη, μετά από σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα από την κήρυξη σε ανυποταξία αποστέλλεται κλητήριο θέσπισμα στον ανυπότακτο για να παρουσιαστεί στο αρμόδιο Στρατοδικείο. Στην περίπτωση αυτή, κρίνεται σκόπιμη η σωστή νομική εκπροσώπηση του ανυπότακτου ενώπιον του Στρατοδικείου, ώστε να διατηρήσει το ποινικό μητρώο του λευκό, έτσι ώστα να μην έχει μελλοντικές δυσμενείς συνέπειες  στην επαγγελματική του ζωή.

www.lawspot.gr/nomika-blogs/haralampos_hahalis/i-dioikitiki-kai-poiniki-antimetopisi-tis-anypotaxias

Για εξειδικευμένες πληροφορίες σε στρατολογικά ζητήματα όπως την ανυποταξία, επικοινωνήστε άμεσα στο 6934613108 ή/και στο hachalis@gmail.com