Δικηγόρος Θεσσαλονίκης με εκπροσώπηση σε όλη την Ελλάδα σε θέματα στρατιωτικού, ποινικού και διοικητικού δικαίου

Με απόλυτη εξειδίκευση στο στρατιωτικό, διοικητικό, ποινικό και οικογενειακό δίκαιο, το δικηγορικό γραφείο Χαράλαμπος Χάχαλης & Συνεργάτες παρέχει άριστη και άμεση νομική υποστήριξη, πάντα σε προσιτές τιμές.

Ο Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω Χαράλαμπος Χάχαλης υπήρξε μέλος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας του Νόμου 3883/2010, για την υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - πεθαρχικό δίκαιο και μεταθέσεις στρατιωτικών, γνωρίζοντας άριστα τα θέματα που άπτονται του στρατιωτικού δικαίου.

Ενδεικτικά, το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων τη σύνταξη αναφοράς (παραπόνων, μετάθεσης, συνυπηρέτησης, άδειας κ.ά.), τη σύνταξη ενδικοφανούς προσφυγής ή/και ασφαλιστικών μέτρων κατά διαταγής μετάθεσης, τη σύνταξη διοικητικής απολογίας σε εγκαλητήρια, καθώς και τη νομική εκπροσώπηση σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια πειθαρχικά συμβούλια, αλλά και κατά τη διενέργεια Ε.Δ.Ε. 

Επίσης αναλαμβάνουμε την εξειδικευμένη εκπροσώπηση ενώπιον Στρατοδικείου - Αεροδικείου - Ναυτοδικείου για ειδικά εγκλήματα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. 

Στο πλαίσιο του διοικητικού δικαίου, το γραφείο μας αναλαμβάνει φορολογικές, τελωνειακές και χρηματικές διαφορές, διοικητικά πρόστιμα, ΠΕΠ (Πράξη Επιβολής Προστίμου), ΠΕΠΑΕ (Πρόστιμα Ακαταχώριστων - Ανασφάλιστων Εργαζομένων), καθώς και διαφορές από επιδόματα.

Αναλαμβάνουμε την υποστήριξή σας και σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας, λ.χ. υποβολή μηνύσεων - εγκλήσεων, υπεράσπιση σε υποθέσεις πλημμελημάτων - κακουργημάτων, καθώς και παράσταση πολιτικής αγωγής.

Μακροχρόνια εμπειρία διαθέτει το γραφείο μας και σε θέματα οικογενειακού δίκαιου, όπως διαζύγια (συναινετικά ή κατ' αντιδικία), διατροφές, δικαστική συμπαράσταση κ.λπ.