Παροχή υπηρεσιών σε νομικά θέματα που άπτονται τόσο του γερμανικού όσο και του ελληνικού δικαίου (λ.χ. συνταξιοδοτικά θέματα Ελλήνων κατοίκων της Γερμανίας, μετάφραση και επικύρωση γερμανικών εγγράφων κλπ.)