Με απόλυτη εξειδίκευση στο στρατιωτικό, ποινικό, διοικητικό και οικογενειακό δίκαιο, το δικηγορικό γραφείο Χαράλαμπος Χάχαλης & Συνεργάτες, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, παρέχει άριστη και άμεση νομική υποστήριξη, σε προσιτές τιμές.

Ο Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω Χαράλαμπος Χάχαλης υπήρξε μέλος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας του Νόμου 3883/2010, για την υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - πειθαρχικό και μεταθέσεις στρατιωτικών, γνωρίζοντας άριστα τα θέματα που άπτονται του στρατιωτικού δικαίου.

Ενδεικτικά, το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει για τους στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων τη σύνταξη αναφοράς (λ.χ. παραπόνων, μετάθεσης, συνυπηρέτησης, άδειας κ.ά.), τη σύνταξη ενδικοφανούς προσφυγής ή/και ασφαλιστικών μέτρων κατά διαταγής μετάθεσης, τη σύνταξη διοικητικής απολογίας σε εγκαλητήρια, προσφυγές κατά δυσμενών κρίσεων, καθώς και τη νομική εκπροσώπηση στα πειθαρχικά συμβούλια, αλλά και κατά τη διενέργεια ΕΔΕ. 

Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την εξειδικευμένη εκπροσώπηση ενώπιον Στρατοδικείου - Αεροδικείου - Ναυτοδικείου για αδικήματα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. 

Αναλαμβάνουμε την υποστήριξή σας και σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας, λ.χ. υποβολή μηνύσεων - εγκλήσεων, υπεράσπιση σε υποθέσεις πλημμελημάτων - κακουργημάτων, καθώς και παράσταση πολιτικής αγωγής.

Στο πλαίσιο του διοικητικού δικαίου, το γραφείο μας αναλαμβάνει φορολογικές, τελωνειακές και χρηματικές διαφορές, διοικητικά πρόστιμα, ΠΕΠ (Πράξη Επιβολής Προστίμου), ΠΕΠΑΕ (Πρόστιμα Ακαταχώριστων - Ανασφάλιστων Εργαζομένων), καθώς και διαφορές από επιδόματα.

Μακροχρόνια εμπειρία διαθέτει το γραφείο μας και σε θέματα οικογενειακού δίκαιου, όπως διαζύγια (συναινετικά ή κατ' αντιδικία), διατροφές, δικαστική συμπαράσταση κ.λπ.