Οικογενειακό δίκαιο:

  • Διαζύγιο (συναινετικό ή κατ' αντιδικία)
  • Περιουσιακές σχέσεις συζύγων
  • Διατροφή διαζευγμένων συζύγων
  • Αναγνώριση πατρότητας
  • Επιμέλεια - Γονική μέριμνα τέκνων
  • Δικαστική συμπαράσταση-επιμέλεια ατόμων με πιστοποιημένη αναπηρία