Οικογενειακό δίκαιο:

  • Περιουσιακές σχέσεις συζύγων
  • Διαζύγιο
  • Διανομή περιουσίας συζύγων
  • Διατροφή διαζευγμένων συζύγων
  • Αναγνώριση πατρότητας
  • Υιοθεσία
  • Επιμέλεια - Γονική μέριμνα
  • Δικαστική συμπαράσταση

Eμπράγματο δίκαιο: (αγοραπωλησίες ακινήτων, μισθωτικές διαφορές, γειτονικό δίκαιο κλπ.)