Τρίτεκνοι - Πολύτεκνοι υπηρετούν στον τόπο προτίμησής τους

Σύμφωνα με το νέο σύστημα μεταθέσεων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατιωτικοί με τρία ή περισσότερα τέκνα υπηρετούν στον τόπο προτίμησής τους. 

Σημειωτέον ότι, για την Υπηρεσία τρίτεκνος ή πολύτεκνος θεωρείται ο στρατιωτικός που έχει και την γονική μέριμνα, αλλά και την επιμέλεια των τέκνων του. Ως εκ τούτου, διαζευγμένος στρατιωτικός που δεν έχει την επιμέλεια των τέκνων του, αλλά μόνο δικαίωμα επικοινωνίας με τα παιδιά του, δεν δύναται να κάνει χρήση της επίμαχης ευεργητικής διάταξης για τους τρίτεκνους-πολύτεκνους στρατιωτικούς. 

Τα ως άνω επικύρωσε και πρόσφατη νομολογία των Διοικητικών Δικαστηρίων, σύμφωνα με την οποία τρίτεκνος στρατιωτικός θεωρείται εκείνος που έχει και την επιμέλεια των τέκνων του, υπό την έννοια της συγκατοίκησης με αυτά.