Τρίτεκνοι - Πολύτεκνοι υπηρετούν στον τόπο προτίμησής τους

Σύμφωνα με το νέο σύστημα μεταθέσεων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατιωτικοί με τρία ή περισσότερα τέκνα υπηρετούν στον τόπο προτίμησής τους. Η δυνατότητα αυτή δεν παρέχεται μόνο για συγκεκριμένους, σοβαρούς, υπηρεσιακούς λόγους.