Συναινετικό διαζύγιο

Το συναινετικό διαζύγιο είναι ο εύκολος και γρήγορος τρόπος λύσης του γάμου. Αρκεί η απλή συμφωνία των συζύγων για λύση του γάμου τους και η επικύρωσή της με συμβολαιογραφική πράξη. 

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει τη νομική διαδικασία έκδοσης του συναινετικού διαζυγίου σας, στο χαμηλότερο δυνατό οικονομικό κόστος.