ΔΙΑΖΥΓΙΟ

....και ζήσαν αυτοί καλά ΄μείς καλύτερα.... όλα τα κλασικά παραμύθια τελειώνουν συνήθως με έναν γάμο. Στην πραγματικότητα, όμως, στη χώρα μας τα διαζύγια αυξάνονται με γοργούς ρυθμούς.

 Σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, δυο είναι οι τρόποι έκδοσης του διαζυγίου: 

Το συναινετικό διαζύγιο είναι ο εύκολος και γρήγορος τρόπος λύσης του γάμου. Αρκεί η απλή συμφωνία των συζύγων για λύση του γάμου  τους και η επικύρωσή της με συμβολαιογραφική πράξη. Είναι ο ταχύτερος, αλλά και ο οικονομικότερος τρόπος λύσης της έγγαμης συμβίωσης. 

Το διαζύγιο με αντιδικία επιλέγεται σε περίπτωση μη ύπαρξης συναίνεσης μεταξύ των συζύγων και τον λόγο έχουν τα αρμόδια Δικαστήρια, όπου μπορεί να προσφύγει μονομερώς το κάθε μέρος, για να επιλυθούν όλα τα ζητήματα που άπτονται της λύσης του γάμου (επιμέλεια τέκνων, διατροφή κλπ.). 

Το δικηγορικό μας γραφείο διαθέτει μακροχρόνια και εξειδικευμένη εμπειρία σε υποθέσεις διαζυγίων και αναλαμβάνει τη νομική διαδικασία έκδοσης του διαζυγίου Σας στο χαμηλότερο δυνατό οικονομικό κόστος.