Πειθαρχικά Συμβούλια Στρατιωτικών

Ο πειθαρχικός έλεγχος των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων είναι ανεξάρτητος από τις ανακριτικές πράξεις ή την ποινική δίωξη που τυχόν ασκείται παράλληλα ή έχει ασκηθεί επί της υπόθεσης.

Οι πειθαεχικές ποινές των Αξιωματικών των διακρίνονται σε συνήθεις και καταστατικές:

α. Οι συνήθεις πειθαρχικές ποινές κατά σειρά βαρύτητας είναι:

(1) Επίπληξη

(2) Περιορισμός

(3) Κράτηση

(4) Φυλάκιση

β. Οι καταστατικές πειθαρχικές ποινές είναι:

(1) H πρόσκαιρη παύση

(2) Η προσωρινή απόλυση

(3) Η απόταξη

(4) Η αποβολή