ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ

Οι ώρες κοινής ησυχίας ορίζονται με αστυνομική διάταξη και είναι οι εξής:

  Ώρες μεσημβρινής ησυχίας Ώρες νυχτερινής ησυχίας
Θερινή περίοδος (1η Απριλίου έως 30 Σεπτεμβρίου) 15.00 έως 17.30 23.00 έως 07.00 10,5 ώρες
Χειμερινή περίοδος (1η Οκτωβρίου έως 31 Μαρτίου) 15.30 έως 17.30 22.00 έως 07.30 11,5 ώρες