Μεταθέσεις στρατιωτικού προσωπικού

Κατά την διενέργεια των τακτικών μεταθέσεων, η  πλειονότητα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων αντιμετωπίζει ζητήματα διάσπασης του σταθερού προσωπικού και οικογενειακού περιβάλλοντός του.

Με ανθρωποκεντρικό και κοινωνικό πρόσημο, που στοχεύει στην άμβλυνση των προσωπικών και οικογενειακών δυσχερειών που αντιμετωπίζουν κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού, για τις οποίες δικαιολογείται αυξημένη πρόνοια από την πολιτεία, σε σχέση με τις μεταθέσεις, θεσπίστηκαν ευεγερτικές διατάξεις η χρήση των οποίων εναπόκειται ορισμένες φορές στο ίδιο το προσωπικό.

Ενδεικτικά, κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού που μπορούν να ωφεληθούν από τις ευεργετιές διατάξεις είναι:

- μονογονεϊκές οικογένειες

- πολύτεκνες οικογένειες

- διαζευγμένοι με ανήλικα τέκνα

- Στελέχη με προβλήματα υγείας ή προβλήματα υγείας συγγενικού προσώπου

- δικαστικός συμπαραστάτης ατόμου με 67% αναπηρία κ.α.