Εξαγορά στρατιωτικής θητείας από τα 33 έτη

Στα 33 έτη (από τα 35 που ίσχυε μέχρι σήμερα) μειώθηκε το όριο ηλικίας για την εξαγορά της στρατιωτικής θητείας.