Το πρόστιμο ανυποταξίας

Το παρακάτω άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Ελληνική Γνώμη" και ανευρίσκεται στο παρακάτω LINK:  www.elliniki-gnomi.eu/to-prostimo-tis-anipotaxias/

Όσο ποτέ άλλοτε παρατηρείται σήμερα το φαινόμενο να μεταναστεύουν χιλιάδες νέοι Έλληνες στο εξωτερικό, πολλοί δε στη Γερμανία, αφού η ελπίδα επαγγελματικής αποκατάστασης στην Ελλάδα έχει χαθεί. Πολλοί από τους νέους αυτούς οικονομικούς μετανάστες μεταναστεύουν πριν καν εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στην Ελλάδα και ως εκ τούτου έρχονται αντιμέτωποι με συγκεκριμένες κυρώσεις, μια εκ των οποίων είναι το λεγόμενο «πρόστιμο της ανυποταξίας».

Ειδικότερα, στην περίπτωση που ο νέος έχει πλέον διαμονή στο εξωτερικό και δεν παρουσιαστεί στην προβλεπόμενη ημερομηνία κατάταξης στην στρατιωτική μονάδα όπου υποχρεούται να υπηρετήσει την θητεία του, κηρύσσεται ανυπότακτος (εξωτερικού) και του επιβάλλεται ένα πρόστιμο ύψους 6.000 ΕΥΡΩ, το οποίο μάλιστα επιδέχεται προσαύξησης 1% για κάθε μήνα που δεν εξοφλείται. Επίσης, όσο παραμένει ανεξόφλητο το πρόστιμο χάνεται και η δυνατότητα λήψης φορολογικής ενημερότητας από την Εφορία.

Η αρμόδια Εφορία, μάλιστα, μπορεί να προχωρήσει στην αναγκαστική είσπραξή του, ήτοι στην αναγκαστική κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων του ανυπότακτου, όπως για παράδειγμα κατάσχεση ακινήτων που κατέχει στο όνομά του, τραπεζικών λογαριασμών κλπ.

Δεδομένου ότι το πρόστιμο υπερβαίνει τις 5.000 ΕΥΡΩ, ο οφειλέτης αντιμετωπίζει και το ενδεχόμενο ποινικής δίωξης εναντίον του, σύμφωνα με τις αυστηρές διατάξεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, σύμφωνα με τις οποίες προβλέπεται ποινή φυλάκισης για χρέη προς το Δημόσιο άνω των 5.000 ΕΥΡΩ.

Από τα ανωτέρω γίνεται κατανοητό, σε τι φαύλο κύκλο μπορεί να μπει ο νέος μετανάστης που φεύγει χωρίς να έχει προηγουμένως εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις στην πατρίδα του.

Σημαντικό είναι να επισημανθεί ότι η ολοσχερής εξόφληση του προστίμου δεν απαλλάσσει από την υποχρέωση για εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας, δηλαδή και να αποπληρώσει ο οφειλέτης το πρόστιμο πρέπει να υπηρετήσει στον ελληνικό στρατό στο άμεσο μέλλον.

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η διαγραφή του προστίμου μπορεί να λάβει χώρα εφόσον ο ανυπότακτος του εξωτερικού λάβει μελλοντικά την ιδιότητα του μονίμου κάτοικου εξωτερικού(πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού που χορηγείται από τα Προξενεία), δηλαδή μείνει στο εξωτερικό, αποδεδειγμένα, για πάνω από 7 έτη. Στην περίπτωση αυτή το πρόστιμο διαγράφεται με εντολή του εκάστοτε διευθυντή του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου.