Εφάπαξ για τέκνα πεσόντων στρατιωτικών

Δημοσιεύτηκε Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β' 1870/24-5-2018) με την οποία θεσπίστηκε εφάπαξ χρηματικό βοήθημα ύψους 2000 ΕΥΡΩ σε τέκνα πεσόντων στρατιωτικών, το οποίο καταβάλλεται στο τέλος κάθε έτους από τον Ειδικό Λογαριασμό Χρηματικής αρωγής.