Ακατάσχετοι τραπεζικοί λογαριασμοί

Μέσω των ακατάσχετων λογαριασμών που πρέπει να δηλωθούν στην Εφορία και στην τράπεζα και για περιορισμένα ποσά, όσοι χρωστούν στο Δημόσιο μπορούν να αποφύγουν την κατάσχεση χρημάτων.

Για οφειλές προς το Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, μισθοί-συντάξεις-ασφαλιστικές παροχές εξαιρούνται της κατάσχεσης για ποσά μέχρι 1.000 ΕΥΡΩ.

Για ποσά καταθέσεων από 1.00 ΕΥΡΩ έως και 1.500 ΕΥΡΩ το Δημόσιο μπορεί να κατασχέσει το μισό του ποσού που ξεπερνάει τα 1.000 ΕΥΡΩ. Π.χ. αν έχετε μισθό 1.400 ΕΥΡΩ, το Δημόσιο μπορεί να κατασχέσει το μισό των 400 ΕΥΡΩ, δηλαδή 200 ΕΥΡΩ.

Για ποσά μεγαλύτερα των 1.500 ΕΥΡΩ, το Δημόσιο μπορεί να κατασχέσει όλο το ποσό που ξεπερνάει τα 1.500 ΕΥΡΩ συν 250 ΕΥΡΩ, που αντιστοιχούν στο μισό των 500 ΕΥΡΩ. Για παράδειγμα, σε μισθό 1.800 EΥΡΩ, το Δημόσιο μπορεί να κατασχέσει τα 300 ΕΥΡΩ που ξεπερνούν τα 1.500 συν 250 ΕΥΡΩ, δηλασή συνολικά 550 ΕΥΡΩ.

Ο ακατάσχετος λογαριασμός ως προς το Δημόσιο δηλώνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.aade.gr

Για οφειλές προς ιδιώτες και τράπεζες (κάρτες, δάνεια κλπ.) εξαιρούνται της κατάσχεσης μισθοί, συντάξεις και κάθε είδους ασφαλιστικά βοηθήματα στο σύνολό τους, ανεξαρτήτως ποσού.