Άδειες Στρατιωτικών

Η ρύθμιση των αδειών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, οι κατηγορίες δικαιούχων, η διάρκεια, καθώς και οι προϋποθέσεις χορήγησής τους διέπεται από την κάτωθι Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας:

Άδειες στρατιωτικού προσωπικού.pdf (246,2 kB)

Για την χορήγηση της εκάστοτε άδειας απαιτείται η κατάθεση σχετικής αναφοράς στην Υπηρεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις άδειες των στρατιωτικών επικοινωνήστε στο 6934 613108.