Σχεδιασμός μεταθέσεων έτους 2020 - Ηλεκτρονική δήλωση δήμων προτίμησης έτους 2020

Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων τόπων προτίμησης για τις μεταθέσεις έτους 2020 και οι στρατιωτικοί καλούνται να δηλώσουν τους Δήμους όπου επιθυμούν να μετατεθούν κατά σειρά προτεραιότητας. Οι δηλώσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τον τελευταίο αριθμό του ΑΦΜ του στρατιωτικού.

Συμβουλή: Στο πλαίσιο της ηλεκτρονική δήλωσης τόπων προτίμησης είναι δυνατή και η υποβολή ειδικής αναφοράς, όπου το στέλεχος μπορεί να αναφέρει όλους τους προσωπικους λόγους που θεωρεί σημαντικούς και πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασμό των μεταθέσεων του επόμενου καλοκαιριού.